Tilbudet skal ut fra barnets alder, funksjonsnivå og interesser gi mulighet for: 

  • mat, hvile og omsorg.
  • fri lek ute og inne i et trygt og stimulerende miljø.
  • å utvikle evne til samarbeid og ansvar.
  • å delta i ulike former for praktiske, fysiske og kreative aktiviteter.

For mere informasjon om skolefritidsordningen se: 
Vedtekter for SFO, vedtatt 2016
Informasjon om SFO 2023/24 

 

Priser: 

Helårs SFO- tilbud. Plass på skoledager  -  Kr. 1 750,- pr. mnd 
Søskenmoderasjonen er på 50%Søknadsskjema for SFO-plass, oppsigelse og endring av tid finner du HER