Her følger noen retningslinjer for bruken av løypa. For fullstendig oversikt, se forskriften (https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-03-25-351) eller oppslag bl.a. ved bensinstasjonen på Trones.

- Løypa starter vis à vis gamle Trones skole, følg skilt og merking.

- Løype-/fiskekort utstedes av Trones Grunneierlag. Dette kan kjøpes på bensinstasjonen. Løype- og fiskekort skal medbringes for kontroll, sammen med lovlig fiskeutstyr.

- Kjøring med snøskuter kan foregå på Lille Kvalvatnet langs merket løype, men skal ikke foregå nærmere enn 200 meter fra Kvalvatnet.

- Fartsgrense for løypa: 70 km/t i terreng, 60 km/t for snøskuter med slede, og 40 km/t med passasjer. Maks hastighet langs første 500 meter av løypa er 20 km/t.

- Det tillates maksimalt to daglige turer opp og ned per person.

- Løypa er åpen mellom kl. 08.00 og kl. 23.00, frem til senest 5. mai. Hele eller deler av løypa kan stenges før 5. mai av kommunen eller grunneierne hvis det er nødvendig.

- Beiarn kommune kunngjør åpning og stenging av løypa på kommunens hjemmesider: https://www.beiarn.kommune.no/.

- Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar.

- Brukeren av snøskuterløypa har selv ansvar for å sette seg inn i reglene før kjøring i løypa.