Stenging og kunngjøring av stenging gjøres av kommunen med hjemmel i forskrift om løype for kjøring med snøskuter til Kvalvatnet, Beiarn, §§ 4 og 5.