Plutselig kom våren, og løypa er ikke lenger farbar. Den stenges dermed med øyblikkelig virkning, og åpnes igjen tidligst 1.februar 2020.

 

 

 

 

 

 

Snøskuterløypa til isfiske på Kvalvatnet og Lille Kvalvatnet åpnes for ferdsel lørdag 6. april 2019 klokken 10.00.

Her følger noen retningslinjer for bruken av løypa. For fullstendig oversikt, se forskriften (https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2019-03-25-351) eller oppslag ved bensinstasjonen og løypas start og slutt.

 

-          Løype-/fiskekort utstedes av Trones Grunneierlag. Dette kan kjøpes på bensinstasjonen på Trones. Løype- og fiskekort skal medbringes for kontroll, sammen med lovlig fiskeutstyr.

-          Kjøring med snøskuter kan foregå på Lille Kvalvatnet langs merket løype, men skal ikke foregå nærmere enn 200 meter fra Kvalvatnet.

-          Fartsgrense for løypa: 70 km/t i terreng, 60 km/t for snøskuter med slede, og 40 km/t med passasjer.

-          Det tillates maksimalt to daglige turer opp og ned per person.

-          Løypa er åpen mellom kl. 08.00 og kl. 20.00, frem til senest 5. mai 2019. Hele eller deler av løypa kan stenges før 5. mai av kommunen eller grunneierne hvis det er nødvendig.

-          Beiarn kommune kunngjør åpning og stenging av løypa på kommunens hjemmesider: https://www.beiarn.kommune.no/.

-          Brukeren av snøskuterløypa har selv ansvar for å sette seg inn i reglene for bruk før kjøring i løypa.