Vakttelefon for krisesaker er 458 34 037
Denne betjenes begge dagene mellom kl. 12 og 14.

Øvrige henvendelser kan rettes til NAV kontaktsenter:
TLF. 5555 3333 kl. 08.00 – 15.30.
Se nav.no for informasjon om NAVs ulike tjenester.