I perioden 26. - 28. februar starter arbeidet med å flytte treningsrommet til den gamle lærerarbeidsrom-fløyen på Moldjord skole. Da flyttingen er gjennomført vil Beiarn kommune åpne opp for å holde treningsrommet åpent en helgedag. 

Ny info kommer mandag 22. februar.