Begge skolene i Beiarn har egne hjemmesider gjennom "Minskole".

Nå har Trones skole oppdatert til ny versjon, og hele hjemmesiden er ny. 

Her finner du nyttig informasjon om skolen, og nyheter om hva som skjer på skolen.

Det finnes også et eget mimretema i menyen, og her fylles det enda opp med gamle bilder.

Trones skoles hjemmeside