Store deler av kommunen består av storslagne fjellpartier med åpne,
småkuperte vidder og høye markante fjelltinder omkranset av isbreer.
Gjennom fjell-landskapet skjærer det 6 mil lange hoveddalføret
Beiardalen med sine sidedaler Tollådalen, Gråtådalen og Arstaddalen.
De frodige dalsidene vitner om et rikt jordsmonn og et lunt sommerklima.