Tilbudet etterspørres blant våre barn og unge. Vi trenger en voksen som kan tenke seg å delta på kurs hos B&OI Turn i Bodø for å bli instruktør. Kommunen vil dekke eventuelle kostnader.

Er du interessert?

 

Ta kontakt med Janne Berntsen eller Therese Brodersen