Ukeplan for 2.klasse 

VERDIORDENE: begeistring, respekt og nysgjerrig.  

Temaperiode 4: “Vi vandrer med freidig mot” 

“Det samarbeidende og allmendannede menneske” 

 

Navn:____________    Uke 25      Dato:  17/6 – 20/6 - 2019 

Ordenselev: Halla (Ukeplaner finnes under Beiarn kommune, Barn og oppvekst, Moldjord skole)   

  

Lærings- og kompetansemål: 

Kan godt 

Øve mer 

Norsk: Intensiv lesekampanje 2019. 

 

 

Engelsk: kunne si; klokka er ett osv. På engelsk 

 

 

Matte: gjennomføre en undersøkelse 

 

 

Tema/prosjekt: kunne fortelle om hva som skjer i naturen nå. Har du sett nye blomster, fugler? 

KRLE:   

 

 

 

Mandag 

Tirsdag  

Onsdag  

Torsdag 

Fredag  

  

Engelsk fagdag 

-stasjoner 

Matematikk 

Fysisk aktivitet 

 

Vi ser film og koser oss. 

 

Sommerferie 

Engelsk fagdag 

-stasjoner 

Tema 

 

Vi rydder i bøker, tørker støv og rydder i hyllene på klasserommet. 

Det er lov å ha med noe å spise-drikke til filmen. 

 

Spisetid 

Spisetid  

Spisetid  

Spisetid  

 

 

Engelsk fagdag 

-eventyr 

Aktivitetstid 

 

 

 

Terrengløp 

Musikk  

 

Levere inn bøker 

Ta ut inventar pga. boning. 

 

Terrengløp 

Musikk  

 

Leksehjelp 

aktivitetstid 

 

SE ANDRE SIDEN AV ARKET! 

 

 

 

Informasjon til heimen: 

Årets sommeravslutning er tirsdag 18. Juni på Moldjord skole. Se eget skriv. 

 

Det er ingen lekser denne uka. Se etter om du har bøker som hører skolen til, eller bibliotekbøker hjemme. 
 
 

Lekse til tirsdag  

Lekse til  

onsdag   

Lekse til torsdag   

Lekse til fredag  

God helg!  

Norsk  
 

Norsk  
 

Norsk  
 

Norsk 
 
 

  

Matte  

 

Matte: 

 

Matte  

 

Matte   

 

  

 

 Engelsk  

 

  

 Engelsk