Ukeplan for 4.klasse 

VERDIORDENE: begeistring, respekt og nysgjerrig.  

Temaperiode 4Vi vandrer med freidig mot 

Navn:____________    Uke 25 Dato:  17/6 - 21/6 2019  

Ordenselev: Gustav ukeplaner finnes under Beiarn kommune, Barn og oppvekst, Moldjord skole)   

Lærings- og kompetansemål: 

Kan godt 

Øve mer 

Norsk: vi oppsummerer hva vi husker fra dette året 

 

 

Engelsk: Kunne forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser. 

 

 

Matte: Kunne addere og subtrahere firesifrede tall med oppstilling. 

 

 

Tema/prosjekt: 

KRLE: Lære om kristendommens syn på Gud og mennesket. 

 

 

Mandag  

 

Tirsdag   

Onsdag 

Torsdag   

Fredag  

Kartleggingsprøve i norsk 

 

Basseng   

 

 

Engelsk/Norsk  

levere inn bøker 

Matte 

 

Krle 

   

Intensiv lesekampanjeevaluering 

 

Norsk 

Matte 

Arbeide i Grunnboka 

s.69 

 

S-fag 

Vi arbeider med fylkene. Oppgaver på ark og nett 

Spisetid  

Spisetid  

Spisetid  

 

Spisetid  

Spisetid  

Engelsk  

Bibliotekbesøk 

Teknologi  

 

 

 

S-fag 

 

Musikk 4.-7. 

Øve på fellessangene/ dansen 

Naturfag  

 

KR.-øv  

 

K & H 

Fysisk aktivitet 

 

Musikk 4.-7. 

Øving i grupper 

KR.-øv  

Orientering 

Naturfag  

 

K & H 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon til heimen: 

NB! Husk å ta med sko og gymtøy til kroppsøvingstimene. 

NB! Basseng på tirsdag.  

NB! Referatet fra foreldremøte om uteområdet er lagt ut på skolen sin hjemmeside. 

Stort trykk på lesing, leseforståelse, lesehastighet, konsentrasjon, gjennom stasjonsarbeid. Selvstendig arbeid og samarbeid. 

Engelsk 1.time onsdager i lesekampanje-ukene! Deler timen mellom norsk og engelsk ved behov! 

 

NB! Vi kommer til å ha stort fokus på hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Du /dere er flotte unge mennesker som alle kan bidra til et godt og trygt skolemiljø for alle. Det er viktig at du tar ansvar for at elever og voksne har det bra på skolen. Ikke la noen gå alene, Smil, hils, stygge ord og kommentarer lar vi ligge. Både du og jeg liker å bli snakket til på en hyggelig måte. Du og jeg er forskjellige på hver vår måte, men vi er gode nok slik vi er. Vi trenger ikke gå rundt å tøffe oss, si stygge ord eller å gi dårlige kommentarer til andre. Husk du og jeg er gode nok slik vi er. 

 

Lekse til tirsdag  

Lekse til  

onsdag   

Lekse til torsdag   

Lekse til fredag  

God helg!  

Norsk, 

 

Norsk,  

 

Norsk,  

 

 

Norsk 

 

  

Matte  

. 

Matte: 

Oppgaveboka 

s.36 

 

Matte: 

Oppgaveboka 

s.37 

 

Matte   

 

 

  

Engelsk  

  

  

 S-fag 

 

Krle   

God helg!