Etter strømbruddet har vi tappet dammen i Ågleinåga ned ca 1 meter. Det vil så snart som mulig bli satt i verk tiltak for å få mer vann over terskelen fra Kvalvatnet.

Beiarn kommune ber derfor de som har vann fra Ågleinåga om å unngå unødig tapping.