Beskrivelse av værsituasjonen:

Et lavtrykk sør for Grønland fører med seg mild og fuktig luft inn mot Nord-Trøndelag og sørlige Nordland. Dette gir en vedvarende situasjon med mye nedbør og stigende temperaturer i området.