Det skal utføres vedlikeholdsarbeid på lysanlegg og bytting av lysarmatur inne i tunnelen.

Det blir behov for å holde ett felt stengt under arbeidet.

Jobben er beregnet og ta 1-2 dager.

For å få hengt opp armatur kan det være nødvendig å få stenge tunnel opptil 30 minutter.

Jobben utføres på dagtid og det blir manuell dirigering med ledebil igjennom tunnelen.

Hastigheten settes ned til 50 km/t ved dirigent og oppheves før tunnelåpning.

Det er da ledebilen som styrer farten til kolonne gjennom arbeidsstedet.

Utrykningskjøretøy kan passere etter avtale/signal fra dirigent.