Kommunestyret vedtok i sitt møte 17. februar å ta tilbake Ramskjellveien, Troliveien og veien mellom Agnes og Nordland som kommunal vei. Omklassifisering trer i kraft 1. mai 2014.

Troliveien Veilag SA får refundert omsøkt beløp på kr. 30.000,- til å innfri lån opptatt til utbedring av veien.

Prosess med nedklassifisering av kommunale veier, jfr. Kommunestyrets vedtak, stoppes.

Vedtaket ble gjort med 9 mot 6 stemmer.