Prosjektets hovedformål

Prosjektdel mobilisering Velg Melk Nordland:

Mobilisere ku- og geitmelkprodusenter for å ivareta sysselsettingen (næringsaktiviteten) og sikre utnyttelsen av ressursgrunnlaget på de små og mellomstore melkebrukene i Nordland.

Delmål:                                                                                                                                              

 1. Inspirere og formidle kunnskap om mulighetene for videreutvikling av mindre melkebruk, uten at det innebærer store kostnadsøkninger og volumøkninger i produksjon. Gode eksempler brukes i formidlingen.
 2. Bidra til å skreddersy fleksibel og tverrfaglig rådgivning for gårdbrukere i beslutningsprosesser.
 3. Bidra til å utnytte gårdens samla ressurser gjennom tiltak for fortsatt drift.

Prosjektdel arealplan, matjord og klima:

Forvaltning av matjord og beite på en bærekraftig god måte.

Delmål:

 1. Skape økt kommunal oppmerksomhet rundt arealforvaltning og betydningen den har for klima og miljø lokalt, og matsikkerhet og beredskap nasjonalt.
 2. Styrke prosessene rundt revidering av kommunale arealplaner for å bidra til ivaretakelse av dyrkajord, dyrkbar jord og sikre beiteressursene i kommunen.

Møter mobilisering Velg Melk Nordland

Gjennomførte arrangement:

22.02.2022 kl. 11.00-14.30 Steigen folkebibliotek, Myklebostad 1, Steigen
22.02.2022 kl. 19.30-22.00 Kommunestyresalen Fauske rådhus, Torggata 21, Fauske
23.02.2022 kl. 11.00-14.30 Kommunestyresalen Meløy rådhus, Gammelveien 5, Ørnes
01.03.2022 kl. 11.00-14.30 Kinosal, Sivert Nielsens gate 24, Brønnøysund
01.03.2022 kl. 19.30-22.00 Kommunestyresalen Grane rådhus, Industriveien 2, Trofors
02.03.2022 kl. 11.00-14.30 Kleiva ungdomshus, Fv17 11, Sandnessjøen
02.03.2022 kl. 19.30-22.00 Mo samfunnshus, Rådhusplassen 2, Mo AVLYST
29.03.2022 kl. 11.00-14.30 Meieriet kultursenter, Storgata 27 Leknes
29.03.2022 kl. 19.30-22.00 Kleiva landbruksskole, Kleivbakken 21, Sortland
30.03.2022 kl. 11.00-14.30 Futurum, Næringslivets Hus, Narvik 
28.04.2022 kl. 10.00-13.45 Digitalt inspirasjonsmøte. 

 

Inspirasjonsmøte.png

Støtte til rådgiving

VELG MELK I NORDLAND er et satsingsprosjekt for deg som er melkeprodusent.

Endring i tilskuddsbeløp oppdatert 08.08.22

«Hvilke valg skal vi gjøre for vårt bruk?»


Prosjektet skal være et hjelpemiddel for å ta valg. Virkemidlet er rådgiving og kunnskap.
Satsinga angår deg som bonde, din samboer eller ektefelle, men også neste generasjon. Vi oppfordrer derfor deg som produsent til å involvere flere i diskusjonen vedrørende hva dere ønsker for brukets fremtid.

Vi anbefaler alle melkeprodusenter å benytte seg av rådgivingsapparatet for å diskutere de ulike mulighetene på ditt bruk.
Vi ønsker å støtte denne rådgivningen og oppfordrer derfor alle om å søke tilskudd til rådgivning. Både de med geitmelksbruk og kumelkbruk kan søke.

Støtten kan dekke opptil 50% prosent av rådgivningskostnadene. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis etter 1. oktober 2022.

Søknadsfrist til støtten er satt til 1. oktober 2022.

Frist for dokumentasjon vedrørende utbetaling er satt til 1. mai 2023.

Prosjekt Velg Melk i Nordland startet opp 1. oktober 2021. Rådgivning mottatt etter denne datoen kan derfor være grunnlag for støtte.

Det er tatt utgangspunkt i støtte til 100 gårdbrukere á kroner 7500. Dersom det blir færre søkere vil overskytende midler fordeles på eksisterende søkere. Dette vil si at vi potensielt kan øke støttesummen. Så legg ved alt som er berettiget støtte ved anmodning om utbetaling. Merk at egenandelen fremdeles må være på minimum 50%.


 

Vi kan støtte rådgivning innen:

 • Økonomi
 • Veivalg for bruket
 • Salg og generasjonsskifte
 • Ny næringsvirksomhet
  • Lokal foredling
  • Inn på tunet
  • Natur- og utmarksrelatert næring
  • Gårdsturisme
  • Annet
 • Driftsbygninger
 • Nye plante- eller husdyrproduksjoner

 

Du kan søke råd av:

 

Søknadsfristen er desverre utløpt. Har du søkt før fristen gikk ut, kan du be om utbetaling frem til og med 1. mai 2023.

Trykk her for å komme til skjema vedrørende utbetaling,

 

Aktiviteter arealplan, matjord og klima

Relevante videoer ifra NIBIO 

NIBIO har laget tre videoer i en serie med tittelen bærekraftig matproduksjon. Artikelen og videoene kan ses på NIBIO sine hjemmesider eller klikk på denne linken for å komme direkte dit.

NIBIO har også laget en artikkel om usikkerheten rundt beitedyras påvirkning av klimaregnskapet. Artikkel og video kan ses her.  Eller er det kanskje klimatilpasning i kornproduksjon som fanger din interesse? I så fall anbefales denne artikkelen med video.

 

Webinar: Hvorfor er jordvern viktig?

Dato: 1. juni 2023 11.00 - 12.10
Sted: Webinar - teams
Arrangør: Jordvern Nordland & Prosjektet Velg melk Nordland

Program: 

Kl 11.00-11.05 : Velkommen 

Kl 11.05-11.20 : FN sambandet – Bærekraftsmål utrydd sult

Kl 11.20-11.25 : Jordvern Nordland - Spørsmål og regional kontekst

Kl 11.25-11.45 : Erik Joner, NIBIO - "Stikk heller fingeren i jorda enn hodet i sanden" - Hvorfor er det så mye liv i jord. Presentasjon av ny bok 

Kl 11.45-12.00 : Spørsmål/kommentarer

Kl 12.00-12.10 : Avslutning


For påmelding og utvidet program klikk på linken under.
Webinar: Hvorfor er jordvern viktig?

 

Webinar om kommunal jordvernstrategi

Dato: 23. februar 2023 09.00 - 11.00
Sted: Webinar - teams
Arrangør: Prosjektet Velg melk Nordland
Målgruppe: Kommunale arealplanleggere, landbruksforvaltningen i Nordland og politikere. 

Program: 

Kl 09.00-09.05 : Velkommen 

Kl 09.05-09.20 : Statsforvalter i Nordland – Regional jordvernstrategi

Kl 09.20-09.50 : Landbruksdirektoratet – Veileder kommunal jordvernstrategi 

Kl 09.50-10.00 : 10 minutters pause 

Kl 10.00-10.40 : Tønsberg kommune – plan for vern av matjord og dyrkbar mark

Kl 10.40-10.45 : Spørsmål, avslutning


For påmelding klikk på linken under.
Webinar om kommunal jordvernstrategi

 

Webinar om driveplikt i landbruket

Dato: 3. juni 2022 09.00 - 13.00
Sted: Webinar - teams
Arrangør: Statsforvalteren i Nordland og prosjektet Velg melk Nordland
Målgruppe: Kommunal landbruksforvaltning i Nordland

For mer informasjon og påmelding klikk på linken under.
Webinar om driveplikt i landbruke

Samarbeidspartnere

 • Nordland Bonde – og småbrukarlag
 • TINE
 • NLR
 • Innovasjon Norge
 • Beiarn Kommune

Prosjektet er finansiert av

 • Nordland Fylkeskommune
 • Statsforvalteren i Nordland

Disse bidrar med en egenandel:

 • TINE rådgivning
 • NNLR
 • Innovasjon Norge
 • Kommuner i Nordland