Prosjektets hovedformål

Prosjektdel mobilisering Velg Melk Nordland:

Mobilisere ku- og geitmelkprodusenter for å ivareta sysselsettingen (næringsaktiviteten) og sikre utnyttelsen av ressursgrunnlaget på de små og mellomstore melkebrukene i Nordland.

Delmål:                                                                                                                                              

 1. Inspirere og formidle kunnskap om mulighetene for videreutvikling av mindre melkebruk, uten at det innebærer store kostnadsøkninger og volumøkninger i produksjon. Gode eksempler brukes i formidlingen.
 2. Bidra til å skreddersy fleksibel og tverrfaglig rådgivning for gårdbrukere i beslutningsprosesser.
 3. Bidra til å utnytte gårdens samla ressurser gjennom tiltak for fortsatt drift.

Prosjektdel arealplan, matjord og klima:

Forvaltning av matjord og beite på en bærekraftig god måte.

Delmål:

 1. Skape økt kommunal oppmerksomhet rundt arealforvaltning og betydningen den har for klima og miljø lokalt, og matsikkerhet og beredskap nasjonalt.
 2. Styrke prosessene rundt revidering av kommunale arealplaner for å bidra til ivaretakelse av dyrkajord, dyrkbar jord og sikre beiteressursene i kommunen.

Møter mobilisering Velg Melk Nordland

Her finner du informasjon om kommende møter i prosjektet.

Kommende arrangement:

22.02.2022 kl. 11.00-14.30 Steigen folkebibliotek, Myklebostad 1, Steigen

22.02.2022 kl. 19.30-22.00 Kommunestyresalen Fauske rådhus, Torggata 21, Fauske

23.02.2022 kl. 11.00-14.30 Kommunestyresalen Meløy rådhus, Gammelveien 5, Ørnes

01.03.2022 kl. 11.00-14.30 Kinosal, Sivert Nielsens gate 24, Brønnøysund

01.03.2022 kl. 19.30-22.00 Kommunestyresalen Grane rådhus, Industriveien 2, Trofors

02.03.2022 kl. 11.00-14.30 Kleiva ungdomshus, Fv17 11, Sandnessjøen

02.03.2022 kl. 19.30-22.00 Mo samfunnshus, Rådhusplassen 2, Mo

29.03.2022 kl. 11.00-14.30 Meieriet kultursenter, Storgata 27 Leknes

29.03.2022 kl. 19.30-22.00 Kleiva landbruksskole, Kleivbakken 21, Sortland

30.03.2022 kl. 11.00-14.30 Futurum, Næringslivets Hus, Narvik Futurum_logo.png 

Klikk her får å melde deg på møtene. Påmelding innen kl. 14.00, 7 dager før gjeldende møte.

 

Program dagsmøter:

11.00-11.10:      Velkommen, kort om bakgrunn, veivalg etc.

11.10-12.00:      TINE/NLR

12.00-12.10:      Beinstrekk m/kaffepåfyll

12.10-13.00:      TINE/NLR

13.00-13.25:      Lunsj

13.25-14.05:      Innovasjon Norge

14.05-14.25:      Gårdbruker

14.25-14.30:      Hva nå? Om muligheter for rådgivning

14.30-15.00:      Vi er tilstede og kan svare på spørsmål

 

Program kveldsmøter:

19.30-19.40:      Velkommen, kort om bakgrunn, veivalg etc.

19.40-20.20:      TINE/NNLR

20.20-21.00:      TINE/NNLR

21.00-21.20:      Lett servering og kaffe

21.20-21.45:      Innovasjon Norge

21.45-22.05:      Gårdbruker

22.05-22.10:      Hva nå? Om muligheter for rådgivning

22.10-22.30:      Vi er tilstede og kan svare på spørsmål

 

Støtte til rådgiving

VELG MELK I NORDLAND er et satsingsprosjekt for deg som er melkeprodusent.
Hvilke valg skal vi gjøre for vårt bruk?
Prosjektet skal være et hjelpemiddel for å ta valg. Virkemidlet er rådgiving og kunnskap.
Satsinga angår deg som bonde, din samboer eller ektefelle, men også neste generasjon.

Vi anbefaler alle melkeprodusenter å benytte seg av rådgivingsapparatet for å diskutere de ulike mulighetene på ditt bruk.

For de som har mindre enn 30 årskyr eller båsfjøs ønsker vi å støtte denne rådgivingen med inntil 50 % av kostnader uten mvh.
Geitemelkprodusenter oppfordres også til å søke. 
Støtten er maksimalt begrenset til kroner 7 500,-. Støtten utbetales etterskuddsvis.


Prosjektet er igangsatt fra 1. oktober. Rådgivning mottatt etter denne datoen kan være grunnlag for støtte.
Bruk med båsfjøs er prioritert fremfor løsdriftsfjøs når det kommer til støtte. Derfor må det påberegnes lengre tid før søknaden om støtte til løsdriftsfjøs blir behandlet.

Vi kan støtte rådgivning innen:

 • økonomi
 • veivalg for bruket
 • salg og generasjonsskifte
 • ny næringsvirksomhet
  • lokal foredling
  • inn på tunet
  • natur- og utmarksrelatert næring
  • gårdsturisme
  • annet
 • driftsbygninger
 • Nye plante- eller husdyrproduksjoner

 

Du kan søke råd av:

Søknadskjema

Utbetaling av støtte

Samarbeidspartnere

 • Nordland Bonde – og småbrukarlag
 • TINE
 • NLR
 • Innovasjon Norge
 • Beiarn Kommune

Prosjektet er finansiert av

 • Nordland Fylkeskommune
 • Statsforvalteren i Nordland

Disse bidrar med en egenandel:

 • TINE rådgivning
 • NNLR
 • Innovasjon Norge
 • Kommuner i Nordland