Biblioteket er selvbetjent i sommer, men servicetorget er behjelpelig så godt de kan.
Sommerlespremier kan hentes på servicetorget.

 

Biblioteket er åpent mandag til fredag kl 08.00 - 15.00
fram til 15.august