I de nærmeste dagene vil innbyggere over hele fylket motta en SMS om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen der mange i Salten blir trukket ut. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, samt spørsmål om egen helse, bomiljøet, levevaner, skader og ulykker.

-Informasjonen vi får fra våre innbyggere gjennom undersøkelsen vil kunne si mye om hva vi skal prioritere i vårt arbeid for en bærekraftig og lokaldrevet samfunnsutvikling i Nordland sier folkehelsekoordinator i Beiarn kommune, Therese Brodersen.

 

Første gang i Nordland

Det er første gang en slik undersøkelse gjennomføres i Nordland. Et representativt utvalg av over 50 000 personer fra 18 år og oppover får forespørsel om å delta.
Denne undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Universitet i Tromsø, der blant annet vår nabo Troms og Finnmark allerede har gjennomført undersøkelsen i sitt fylke.
-Vi ønsker at alle som får invitasjon til å delta svarer på undersøkelsen. På denne måten kan alle bidra til forskning på fylkes- og landsbasis samt en lokal samfunnsutvikling der det tas hensyn til hverdagen, livskvaliteten og meningene til de som bor i vår kommune, sier Therese Brodersen

Viktig med høyt svar prosent

-Undersøkelsen søker å ta opp i seg både generelle og konkrete forhold som betyr noe for innbyggerne i Beiarn kommune. Resultatene vil utgjøre et svært viktig fundament for hvordan vi legger opp samfunnsplanleggingen i årene framover. Derfor er det viktig at alle som får invitasjon til Fylkeshelseundersøkelsen deltar, avslutter folkehelsekoordinator Therese Brodersen