Det var en utrolig flott kveld ved elva, med mange deltakere. 

Biblioteket hadde laget en liten konkurranse også i år, med tegninger fra Roald Dahl-bøker langs løypa, og et spørsmålsark på Innerjorda.

Mange hadde deltatt, men bare noen få hadde klart å få alle svarene riktig.

Blant dem har vi trukket ut en vinner som kan hente en premie på biblioteket, og vinneren ble
Synne Emilie Frantzen Sæther.
Gratulerer!