Søndag 27.09.20 ble brua åpnet for trafikk.

 

Tidligere melding:

I forbindelse med dette arbeidet blir det nødvendig å stenge brua for all trafikk.
Det blir skiltet for omkjøring via Fv 813.
Myke trafikanter kan til enhver tid passere over brua.
Oppstart er nå førstkommende Onsdag 23.09.20 og vi regner med at arbeidet vil være ferdig i løpet av søndag 27.09.2020