I loven om offentlighet i forvaltningen er hovedregelen at alle saksdokumenter som kommunen sender eller mottar er offentlige. En postliste viser en oversikt over slike dokumenter. Både inngående og utgående post blir gjort tilgjengelig 3 – 4 dager etter den er registrert. Alle kan be om å få tilsendt kopi av dokumentene, og disse listene brukes mye i journalistisk arbeid.

Dersom det er opplysninger i et enkelt dokument som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, unntas disse opplysningene offentlighet. Det betyr at de ikke vises med all info på postlisten. Unntatt informasjon vil bare vises som stjerner. ****

Beiarn kommune sender normalt ut postliste til lokalavisene og andre interesserte en gang i uka.

Her ser man avsender/mottaker og tittel på dokumentet.

Ønsker man å se selve dokumentet må man sende en henvendelse til post@beiarn.kommune.no, gjerne med kopi av posten det gjelder.

Saksbehandler vil da ta en siste vurdering i forhold til offentlighet, før du får dokumentet sendt på epost.

Ønsker du å få tilsendt postlistene bestiller du det med en epost til post@beiarn.kommune.no