Bilder fra Beiarn

 Siste nytt

Viktig når du skal søke scooterløyve

06. februar 2017

Skal du søke dispensasjon fra loven om motorferdsel i utmark er det viktig at du legger med alle nødvendige dokumenter.

Informasjon om endring i helse- og omsorgssektoren i Beiarn kommune

Informasjon om endring i helse- og omsorgssektoren i Beiarn kommune

03. februar 2017

Fra høsten 2017 vil 7 nye heldøgns omsorgsboliger (HDO) stå ferdig og klar til innflytting på Moldjord. Antall sykehjemsplasser reduseres, og bemanningen i hjemmesykepleien styrkes. Hjemmesykepleien får økt bemanning på kveld, natt og helgevakter.

Påminnelse om bruk av arealer og nøkkelkort på Moldjord skole

30. januar 2017

Etter en gjennomgang av loggen for bruk av nøkkelkort på skolen, er det behov for en oppdatering av reglene:

Høring på sak om endring av skolestruktur i Beiarn kommune

26. januar 2017

Beiarn kommune inviterer høringsparter og andre til å komme med høringsuttalelse vedrørende sak om endring av skolestruktur, saksnr.16/1208. Denne skal til behandling i Driftsutvalget 8. mars og Kommunestyret 15. mars. (NB Nye møtedatoer og ny høringsfrist)

The following has evaluated to null or missing: ==> _pages[0].parent() [in template "theme/include/frontpage.ftl" at line 152, column 76] ---- Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)?? ---- ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #assign _parent = _pages[0].parent() [in template "theme/include/frontpage.ftl" at line 152, column 57] - Reached through: @find.allByView key=template.properti... [in template "theme/include/frontpage.ftl" at line 148, column 25] - Reached through: #include "/${template.root}/include/f... [in template "theme/master.ftl" at line 111, column 33] ~ Reached through: #nested [in template "theme/structure.ftl" in macro "body" at line 89, column 17] ~ Reached through: @h.body [in template "theme/master.ftl" at line 18, column 1] ~ Reached through: #nested [in template "theme/structure.ftl" in macro "html" at line 8, column 9] ~ Reached through: @h.html [in template "theme/master.ftl" at line 16, column 1] ----