Bilder fra Beiarn

 Siste nytt

Kunngjøring - Kommuneplanens Arealdel 2017-2028

28. april 2017

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 kunngjøres herved at Beiarn kommunestyre i møte 15. mars 2017 i sak 2/17 vedtok ny Kommuneplanens Arealdel for Beiarn kommune 2017-2028. Vedtaket er gjort etter plan- og bygningsloven § 11-16 hvor område F37 er unntatt rettsvirkning inntil endelig avgjørelse.

Varsel om oppstart av planarbeid - Arena Beiarn

28. april 2017

Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for et næringshytteområde med tilhørende atkomst på Leiråmo i Beiarn

Til brukere av bassenget

28. april 2017

31.mai er siste dag for bruk av bassenget ved Moldjord skole.

Spennende tider

24. april 2017

Informasjonsmøte om prosjektet: Samfunnsutvikling med basis i reiseliv

Oppfordring til deltagelse i Sykle til jobben 2017

Oppfordring til deltagelse i Sykle til jobben 2017

11. april 2017

Nordland fylkeskommune dekker deltakeravgift for alle innbyggere i Nordland!

The following has evaluated to null or missing: ==> _pages[0].parent() [in template "theme/include/frontpage.ftl" at line 152, column 76] ---- Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)?? ---- ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #assign _parent = _pages[0].parent() [in template "theme/include/frontpage.ftl" at line 152, column 57] - Reached through: @find.allByView key=template.properti... [in template "theme/include/frontpage.ftl" at line 148, column 25] - Reached through: #include "/${template.root}/include/f... [in template "theme/master.ftl" at line 111, column 33] ~ Reached through: #nested [in template "theme/structure.ftl" in macro "body" at line 89, column 17] ~ Reached through: @h.body [in template "theme/master.ftl" at line 18, column 1] ~ Reached through: #nested [in template "theme/structure.ftl" in macro "html" at line 8, column 9] ~ Reached through: @h.html [in template "theme/master.ftl" at line 16, column 1] ----