Bilder fra Beiarn

 Siste nytt

Kommunereformen

17. april 2015

Her har vi samlet en del aktuelle linker angående kommunereformen

Lærerstillinger

20. april 2015

Det vil fra 01.08.2015 bli ledig stillinger, fast og vikariat, ved grunnskolene i Beiarn kommune. Beiarn kommune har to fådelte skoler. Trones har 62 elever i 1. -10. trinn. Moldjord har 42 elever fordelt på 1.-7. trinn. Rektor er leder for begge skolene.

Årsoppgjør 2014

17. april 2015