Beiarn kommune
Kommunehuset
8110 Moldjord

Telefon: 75 56 90 00
Faks: 75 56 90 01
Mobil: 99 26 90 00
Vakttelefon teknisk:  970 10 852

E-post: post@beiarn.kommune.no