Hvordan søke?

Søknadene skal sendes elektronisk via vårt søknadsskjema.
Hvis det er noen som ikke har mulighet til å søke på stilling elektronisk, finnes det en publikums-pc på biblioteket. 
Du må legge inn fullverdig CV og søknad. Det er ikke tilstrekkelig å vise til tidligere søknader eller vedlagt CV.
Du må skrive en utfyllende søknad i søknadsfeltet i tillegg til CV

Dokumentasjon
Du skal ikke sende attester, vitnemål og annen dokumentasjon sammen med den elektroniske søknaden. Slik dokumentasjon tar du med til et eventuelt intervju.

Vi har for tiden følgende ledige stillinger:

Andre ledige stillinger i Beiarn:

Vi har for tiden ikke opplysninger om noen ledige stillinger i Beiarn. Når vi får informasjon om slike utlysninger vil vi legge linker her. NAV har følgende utlysninger for stillinger i Beiarn

Ledige stillinger hos samarbeidspartnere:

Her vil det ligge linker over ledige stillinger hos våre samarbeidspartnere.

Interne utlysninger

 

 

Følgende kan bli ansatt i internt utlyste stillinger i Beiarn kommune :

  •  Fast ansatte.
  •  Midlertidig ansatte i et fast forpliktende arbeidsforhold på utlysingstidspunktet jfr. HTA.
  •  Midlertidige ansatte som har hatt et arbeidsforhold i kommunen i løpet av de siste 6 mnd. fra utlysningstidspunktet.
  •  Personer som har lærlingkontrakt i kommunen kan søke på intern stilling 6 mnd. før utløpet av lærlingperioden og 6 mnd. etter endt lærlingperiode.

Følgende arbeidstakergrupper faller utenfor ordningen med intern utlysning:

  • Personer på praksisplass / hospitering, sysselsettingstiltak eller eksterne attføringstiltak.

Rangordning ved fortrinnsberettigede etter ulike bestemmelser

  1. De som er oppsagt grunnet arbeidsgivers forhold
  2. Utvidelse av delstillinger etter arbeidsmiljøloven § 14-3
  3. Utvidelse av delstilling etter tariffavtale

Oversikt over internt utlyste stillinger finner du her.

Om unntak fra offentlig søkerliste

Etter søknadsfristens utløp setter kommunen opp offentlig søkerliste. Kommunen kan vurdere om unntak fra offentlighet kan innvilges etter begrunnet forespørsel. Ta dette i så fall med i søknaden. Ta gjerne direkte kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i stillingsannonsen.