Demensteam

Generelt

Beskrivelse

Et team bestående av helsepersonell som kan undervise, veilede og informere om utfordringer med demens, både for pasienter og pårørende

Målgruppe

Pårørende og pasienter med demens, for kontakt med teamet kontakter du leder for Beiarn sykehjem eller leder for hjemmebasert omsorg

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

© Colourbox.com 

Demensteam

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Pleie- og omsorgsadministrasjon
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19