Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Generelt

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kriterier/Vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Ledsagerbevis

Samarbeidspartnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lov

Forvaltningsloven

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad skjer via eget skjema.

Vedlagt skal ligge to passfoto samt bekreftelse fra lege.

Søknadsskjema

Søknad om ledsagerbevis

Vedlegg

Passfoto

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Gyldig til

30.06.2017

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19