SAKSLISTE        Møteinnkalling   Tilleggssak   Møteprotokoll

Referater

Delegerte vedtak

17/17 17/342 Godkjenning av protokoll - Driftsutvalget

18/17 17/326 Ressurs og rammetimetall 2017 - 2018

19/17 16/475 Regionalt kompetansekontor Salten - Revidert samarbeidsavtale med vedtekter

20/17 16/690 Høring om forskrift for tideling av langtidsopphold i sykehjem i Beiarn kommune

21/17 17/337 Ofl §13 Kulturprisen 2017

Tilleggssak:

22/17 17/228 Søknad om bevilling til skjenking av alkohol - Endring av skjenketider Nye Beiarn Turistsenter AS

Beiarn kommune, 30.05.2017

Helge Osbak leder