Møtet avholdes på kommunehuset og starter kl 10.00

Saksliste       Møteinnkalling  Tilleggssak   Møteprotokoll

Det vises til kommunestyrets vedtak angående revisjon av retningslinjer for mototrferdsel. Saken ble returnert til Plan og ressursutvalget. På møtet vil utvalget gis anledning til å bearbeide og drøfte saka nærmere. Administrasjonen innleder til debatt.

Referater

Delegerte vedtak

12/17 17/212 Godkjennign av protokoll Plan og ressursutvalget

13/17 17/179 Motorferdsel i utmark - §5e

14/17 17/141 Motorferdsel i utmark - barmark §5c

Tilleggsak
15/17 17/506 Kommunal skadefellingslag

Beiarn kommune 29. mars 2017
Ole Håkon Hemminghytt
leder