Saksliste     Møteinnkalling      Møteprotokoll

Referater

Delegerte vedtak

Orienteringer

På møtet vil administrasjonen orientere og diskutere følgende: Mulig salg av kommunens aksjer i Moldjord Holdning AS - drøfting i lukket møte.
Aktuelle næringssaker det arbeides med - Jørn Soll fra SNU og næringskonsulent Bjørnar Brændmo
Framdriftsplan, samhandling og rammer for budsjett 2018 og øk-plan 2018-2021. Ta gjeme med dokumenter utdelt 23/6 til kommunestyret.
Kommunens driftsøkonomiske situasjon. Sak med regulert investerings og driftsbudsjett 2017 og sak med økonomirapport vil bli utarbeidet til neste møte.

21/17 16/358 Finansrapportering - Resultat og rutiner

22/17 17/506 Kommunal selvskyldnergaranti for opptak av lån - På vegne av selskapet Beiarn Eiendom AS - For kjøp av Beiarn hotell og kro, Storjord.

23/17 17/403 Søknad om etableringsstøtte og lån Einan auto

24/17 17/452 Ettergivelse av lån Gla' Bakern

25/17 16/979 Salten regionråd

26/17 17/381 Vedtektsendring Salten regionråd

 27/17 17/455 Spørsmål om overtakelse av stavkirka på Savjord

28/17 17/509 Investering - Kjøp av bil til flyktningetjenesten

29/17 17/511 Godkjenning av protokoll - Formannskapet

30/17 17/517 Vurdering av plassering av ledig likviditet

 Beiarn kommune, 08.09.2017

Monika Sande

Ordfører.