Saksliste           Protokoll kommunestyret 13.12.17.pdf

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

Tematime: Fra Perm til Pad, Nordlandsforskning

 

                                    REFERATER
48/17           17/724     GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET
49/17           17/204     BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR 2018 - 2021
50/17           17/714     MØTEPLAN 2018
51/17           17/668     STATKRAFTHALLEN
52/17           17/697     STRATEGIPLAN REISELIV SALTEN
53/17           17/592     HOVEDPLAN VEI - HANDLINGSPLAN 2018 - 2021
54/17           16/480     REGULERINGSPLAN NÆRINGSHYTTE MED ATKOMST PÅ LEIRÅMO 2. GANGS BEHANDLING
55/17           17/547     SØKNAD OM KOMUNAL OVERTAKELSE AV NESLIVEIEN ELLER ÅRLIG KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD
56/17           17/689     KONSESJONSKRAFTAVTALE MED NORDLAND FYLKESKOMMUNE
57/17           16/792     INFORMASJON OM EKTESKAPSLOVEN - VIGSELSMYNDIGHET
58/17           17/431     ETABLERING AV NYTT INTERKOMMUNALT SEKRETARIATSSELSKAP OG REVISJONSSELSKAP I NORDLAND