SAKSLISTE       Møteinnkalling  

Møteprotokoll


16/3 16 Hovedplan vannforsyning 2016 - 202016/302 Godkjenning av protokoll - Kommunestyret

16/3 15 Søknad om konsesjon - Gamåga kraftverk

 23/16 16/313 Søknad om konsesjon - Mårberget kraftverk

 24/16 16/3 12 Søknad om konsesjon - Savåga kraftverk

 25/16 16/310 Søknad om konsesjon - Galtåga kraftverk

26/16 16/309 Søknad om konsesjon - Høgforsen kraftverk gammel sak 16/251

27/16 16/308 Søknad om konsesjon - Bruforsen kraftverk

28/16 16/306 Søknad om konsesjon - Heståga og Troåga kraftverk

29/16 16/303 Småkraftpakke Beiarn - Samlet vurdering av søknad om sju småkraftverk.

 

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Biblioteket og Servicetorget i Beiarn kommune.

Beiarn kommune 09.06.2016

Monika Sande ordfører

 Møteinnkalling