Sakliste     Innkalling  Økonomiplan med Kostraanalyser   Møteprotokoll

Referater

53/16 16/1056 Godkjenning av protokoll kommunestyret

54/16 16/306 Søknad om konsesjon - Heståga og Troåga kraftverk

55/16 16/1070 Eiendomsskatt på kraftverk 2017

56/16 16/1044 Et likeverdig tilbud for hjertepasienter

57/16 16/1047 Økonomiplan for 2017 - 2020

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Beiarn Folkebibliotek og Servicetorget.

Beiarn kommune, 26.10.2016

Monika Sande ordfører