Støtterdningen ble lansert i juni 2019, og innebærer at både kjøper og selger får et tilskudd på 100 000 kroner.

Formannskapet bevilget 600 000 kroner til tiltaket, og våren 2020 har tre bruk skiftet eier, og pengene er dermed brukt opp.
Fremtiden vil vise om det blir bevilget flere penger, slik at flere kan få sjansen.

Disse har fått tilskudd for kjøp/salg av småbruk: Jørgen Storhaug har kjøpt hos Gunnar Storhaug, Irene Carlsen  har kjøpt hos Audgar Carlsen, Teemu Venejärvi har kjøpt hos Lars Nyheim.

 

Kommunen ønsker at småbruk som i dag bare brukes som fritidseiendom i kortere perioder, i stedet skal gjøres tilgjengelige for unge folk som ønsker å bo i Beiarn.

Inensjonen er økt tilflytting, og folk i husan.

 

Det stilles noen kriterier for å kunne søke:

- Kjøper må være under 40 år

- Salgsobjektet må være et småbruk eller et gårdsbruk, det gjelder ikke bolighus med tomt.

- Kjøper må bosette seg fast på kjøpt eiendom

- Kjøper må bo minst fem år på eiendommen. Flytter du før det må du betale tilskuddet tilbake.

 

Søknad sendes Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord      post@beiarn.kommune.no