Beiarn kirke:

Minstepris kroner 500,-
Ved bilettsalg 10% av bilettinntekter, minimum kroner 500,-

Høyforsmoen Kapell:

Minstepris kroner 500,-
Ved bilettsalg 10% av bilettinntekter, minimum kroner 500,-


Prisene gjelder for alle aktører som ønsker å avholde konserter , foredrag eller annet i kirkelokalene.
Prisene er satt for å dekke inn renhold og strømutgifter.
Unntatt for avgift er aktører som har faste kirkelige oppdrag for menigheten.


For avtale om leie av kirkene kan kirkevergen kontaktes på tlf. 90620870 eller kirkeverge@kirken.beiarn.no

 

Vennlig hilsen:
Beiarn Kirkekontor