Ella er professor i pedagogisk psykologi ved naturfagsenteret, universitetet i Oslo.
Hun har jobbet i mange år ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning, universitetet i Stavanger, med tema mobbing som forskningsinteresse.
Hun jobber med utfordringer for spesielt begavede barn, og emosjonelle vansker og mobbing. Hun har tidligere jobbet med autisme/Asperger,- psyko-pedagogiske strategier for evnerike barn og terapi ved emosjonelle problemer.
Ella har gitt ut en rekke bøker og tidsskrifter på emnene i samarbeid med andre innenfor samme felt.

Målet for dagen var å få kunnskap om hvordan vi kan ivareta disse områdene i skole og barnehage og sikre barna et godt læringsmiljø.
Det vil i etterkant bli jobbet med planer/rutiner for disse områdene i skole og barnehage.

Ella Cosmovici