Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du tilbud om

  • helseundersøkelse
  • barnevaksinasjoner
  • svangerskapskontroll
  • rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold med mer
  • Individuell plan, via SamPro

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

Helsesøster Therese Brodersen
Mobil:     900 15 810
e-post:   therese.brodersen@beiarn.kommune.no