Hvordan søke?

Beiarn kommune benytter elektronisk søkeprosess via jobbnorge.no. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen, og ikke legge disse som vedlegg. Det er ikke tilstrekkelig å vise til tidligere søknader eller vedlagt CV.

Hvis det er noen som ikke har egen pc så finnes det en publikums-pc på biblioteket som kan benyttes. 

Bare elektroniske søknader blir behandlet.

Velkommen som søker!

Interne utlysninger

 

Følgende kan bli ansatt i internt utlyste stillinger i Beiarn kommune :

  •  Fast ansatte.
  •  Midlertidig ansatte i et fast forpliktende arbeidsforhold på utlysingstidspunktet jfr. HTA.
  •  Midlertidige ansatte som har hatt et arbeidsforhold i kommunen i løpet av de siste 6 mnd. fra utlysningstidspunktet.
  •  Personer som har lærlingkontrakt i kommunen kan søke på intern stilling 6 mnd. før utløpet av lærlingperioden og 6 mnd. etter endt lærlingperiode.

Følgende arbeidstakergrupper faller utenfor ordningen med intern utlysning:

  • Personer på praksisplass / hospitering, sysselsettingstiltak eller eksterne attføringstiltak.

Rangordning ved fortrinnsberettigede etter ulike bestemmelser

  1. De som er oppsagt grunnet arbeidsgivers forhold
  2. Utvidelse av delstillinger etter arbeidsmiljøloven § 14-3
  3. Utvidelse av delstilling etter tariffavtale

 

 

 

Om unntak fra offentlig søkerliste

Etter søknadsfristens utløp setter kommunen opp offentlig søkerliste.
Kommunen kan vurdere om unntak fra offentlighet kan innvilges etter begrunnet forespørsel.
Ta dette i så fall med i søknaden. Ta gjerne direkte kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i stillingsannonsen.