På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019 i sak 40/18, ble eiendomsskattelista lagt ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 25. februar 2019.

Slik kan du klage

Klage over taksten må inngis skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra det seneste tidspunktet av den dagen det var kunngjort at eiendomsskattelisten ble lagt ut eller dagen skatteseddelen ble sendt.

 

Eiendomsskattekontoret

Eiendomsskattekontoret har adresse:
Beiarn kommune
Eiendomsskattekontoret
Nedre Beiarveien 906
8110 Moldjord
Tlf: 75569000