Beiarn og Saltdal barneverntjeneste har etablert en formalisert akuttberedskap / barnevernvakt, og fra 17.5.18 skal nytt vakttelefon nummer anvendes for alle akutte henvendelser gjeldende barn/unge i våre kommuner. Merk at det nye nummeret nå erstatter barnevernleders nummer utenfor ordinær kontortid. Barnevernvakten gjelder mandag – fredag fra 15.30 – 08.00, samt hele døgnet fredag-mandag og helligdager. 

Vakttelefon nummer: 909 49 664​