Fagleder for flyktningetjenesten er Marit Moldjord tlf 481 19 259 

Flyktningetjenestens arbeidsområder er
 

  • bosetting av nyankomne
  • miljøarbeid og daglig arbeid med tilrettelegging og veiledning
  • ansvar og oppfølging av introduksjonsprogrammet
  • saksbehandling, vedtak mm

Flyktningetjenesten følger og opp og hjelper de som er bosatt, og er deltagere på introduksjonsordningen, i Beiarn kommune.
Flyktningetjenesten har hovedansvaret den perioden introduksjonsprogrammet varer.
Flyktningetjenesten samarbeider med alle andre avdelinger i kommunen.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-58

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-04-20-342

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-04-19-358

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19