Fagleder for flyktningetjenesten er Marit Moldjord tlf 75 56 90 40
​Anne-Grete Sjøgård er miljøarbeider/veileder. Tlf 941 34 693

Flyktningetjenestens arbeidsområder er

*bosetting av nyankomne
*miljøarbeid og daglig arbeid med tilrettelegging og veiledning
*ansvar og oppfølging av introduksjonsprogrammet
*saksbehandling, vedtak mm

Flyktningetjenesten følger og opp og hjelper de som er bosatt, og er deltagere på introduksjonsordningen, i Beiarn kommune.
Flyktningetjenesten har hovedansvaret den perioden introduksjonsprogrammet varer.
Flyktningetjenesten samarbeider med alle andre avdelinger i kommunen.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-58

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-04-20-342

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-04-19-358

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19