I Beiarn har vi tre politiske lister.

Det er Senterpariet som har ordføreren. Hun heter Monika Sande.
Varaordføreren kommer fra Arbeiderpartiet. Han heter Håkon A.N.Sæther.

I tillegg har vi Beiarn bygdeliste.