Prosjektets hovedformål

Prosjektdel mobilisering Velg Melk Nordland:

Mobilisere ku- og geitmelkprodusenter for å ivareta sysselsettingen (næringsaktiviteten) og sikre utnyttelsen av ressursgrunnlaget på de små og mellomstore melkebrukene i Nordland.

Delmål:                                                                                                                                              

 1. Inspirere og formidle kunnskap om mulighetene for videreutvikling av mindre melkebruk, uten at det innebærer store kostnadsøkninger og volumøkninger i produksjon. Gode eksempler brukes i formidlingen.
 2. Bidra til å skreddersy fleksibel og tverrfaglig rådgivning for gårdbrukere i beslutningsprosesser.
 3. Bidra til å utnytte gårdens samla ressurser gjennom tiltak for fortsatt drift.

Prosjektdel arealplan, matjord og klima:

Forvaltning av matjord og beite på en bærekraftig god måte.

Delmål:

 1. Skape økt kommunal oppmerksomhet rundt arealforvaltning og betydningen den har for klima og miljø lokalt, og matsikkerhet og beredskap nasjonalt.
 2. Styrke prosessene rundt revidering av kommunale arealplaner for å bidra til ivaretakelse av dyrkajord, dyrkbar jord og sikre beiteressursene i kommunen.

Møter mobilisering Velg Melk Nordland

 

Gjennomførte arrangement:

22.02.2022 kl. 11.00-14.30 Steigen folkebibliotek, Myklebostad 1, Steigen
22.02.2022 kl. 19.30-22.00 Kommunestyresalen Fauske rådhus, Torggata 21, Fauske
23.02.2022 kl. 11.00-14.30 Kommunestyresalen Meløy rådhus, Gammelveien 5, Ørnes
01.03.2022 kl. 11.00-14.30 Kinosal, Sivert Nielsens gate 24, Brønnøysund
01.03.2022 kl. 19.30-22.00 Kommunestyresalen Grane rådhus, Industriveien 2, Trofors
02.03.2022 kl. 11.00-14.30 Kleiva ungdomshus, Fv17 11, Sandnessjøen
02.03.2022 kl. 19.30-22.00 Mo samfunnshus, Rådhusplassen 2, Mo AVLYST
29.03.2022 kl. 11.00-14.30 Meieriet kultursenter, Storgata 27 Leknes
29.03.2022 kl. 19.30-22.00 Kleiva landbruksskole, Kleivbakken 21, Sortland
30.03.2022 kl. 11.00-14.30 Futurum, Næringslivets Hus, Narvik 
28.04.2022 kl. 10.00-13.45 Digitalt inspirasjonsmøte. 

 

Inspirasjonsmøte.png

Støtte til rådgiving

VELG MELK I NORDLAND er et satsingsprosjekt for deg som er melkeprodusent.

«Hvilke valg skal vi gjøre for vårt bruk?»


Prosjektet skal være et hjelpemiddel for å ta valg. Virkemidlet er rådgiving og kunnskap.
Satsinga angår deg som bonde, din samboer eller ektefelle, men også neste generasjon. Vi oppfordrer derfor deg som produsent til å involvere flere i diskusjonen vedrørende hva dere ønsker for brukets fremtid.

Vi anbefaler alle melkeprodusenter å benytte seg av rådgivingsapparatet for å diskutere de ulike mulighetene på ditt bruk.
Vi ønsker å støtte denne rådgivningen og oppfordrer derfor alle om å søke tilskudd til rådgivning. Både de med geitmelksbruk og kumelkbruk kan søke.

Støtten er maksimalt begrenset til kroner 7 500,- og kan dekke opptil 50% prosent av rådgivningskostnadene. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

Prosjekt Velg Melk i Nordland startet opp 1. oktober. Rådgivning mottatt etter denne datoen kan derfor være grunnlag for støtte. Prosjektet er i utgangspunktet ettårig.
 

Vi kan støtte rådgivning innen:

 • Økonomi
 • Veivalg for bruket
 • Salg og generasjonsskifte
 • Ny næringsvirksomhet
  • Lokal foredling
  • Inn på tunet
  • Natur- og utmarksrelatert næring
  • Gårdsturisme
  • Annet
 • Driftsbygninger
 • Nye plante- eller husdyrproduksjoner

 

Du kan søke råd av:

 

Trykk her for å komme til søknadsskjema,

Trykk her for å komme til skjema vedrørende utbetaling,

 

Aktiviteter arealplan, matjord og klima

Webinar om driveplikt i landbruket

Dato: 3. juni 2022 09.00 - 13.00
Sted: Webinar - teams
Arrangør: Statsforvalteren i Nordland og prosjektet Velg melk Nordland
Målgruppe: Kommunal landbruksforvaltning i Nordland

For mer informasjon og påmelding klikk på linken under.
Webinar om driveplikt i landbruket

 

Samarbeidspartnere

 • Nordland Bonde – og småbrukarlag
 • TINE
 • NLR
 • Innovasjon Norge
 • Beiarn Kommune

Prosjektet er finansiert av

 • Nordland Fylkeskommune
 • Statsforvalteren i Nordland

Disse bidrar med en egenandel:

 • TINE rådgivning
 • NNLR
 • Innovasjon Norge
 • Kommuner i Nordland