Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 20 24 17                  
Formannskapet 20 24 17 21 26     25 22 27   1
Kommunestyret   5 26   7 18       15   17
Plan og ressursutvalget 22   19 23   4     17 29   3
Driftsutvalget       20   1   31 28   23  
Valgstyret 20                      
Valgnemd                        
Ungdomsråd