Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 20 24 17 26        

13

25   1
Formannskapet 20 24 17 26 11 9
23
    13
 
4
25
  1
Kommunestyret   5 26   11 23       15 12 17
Plan og ressursutvalget 22   19 27   4     17 29 23  
Driftsutvalget       20   1   31 28   23  
Valgstyret 20                      
Valgnemd                        
Ungdomsråd