Ordfører

Navn Tittel Mobil
Monika Sande Ordfører 416 39 125

Rådmannen og sentraladministrasjonen

 

Navn Tittel Mobil
Ole Petter Nybakk Rådmann 419 15 091
Geir Arne Solbakk Økonomisjef 915 49 710
Thore Steen Økonomikonsulent 905 39 266
Bjørnar Brændmo Næringssjef 995 58 250
Anne Turid Brændmo Sekretær 904 10 550
Yvonne Bell  HR-sjef 404 46 027
Elin Johannessen Prosjektleder - Beiarpuls 900 12 477

Servicetorget - TLF 75 56 90 00

Navn Tittel Kontor Privat mobil
Karin Nordland Sekretær 477 17 881  
Anders Forstun Konsulent 477 19 966 466 75 326
Anita Selfors Sekretær 913 25 488  

IT-avdeling

Navn Stilling Kontor
Ahmed Okasha IT-sjef 990 38 255
Anita Selfors Sekretær 913 25 488
Oliver Amundsen IT-lærling 908 86 916

Teknisk og landbruk

Navn Tittel Mobil
Frank Movik Kommunalleder 992 49 598
Freddy Olsen Leder Drift 917 94 401
Torbjørn Grimstad Ingeniør 904 05 337
Geir Hansen Prosjektleder 957 46 362
Anne Maren Wasmuth Leder Plan forvaltning 480 92 659
Thomas Olufsen Skrautvol Fagleder skog/utmark/miljø 906 11 579
Thomas Sørensen Fagleder Plan og miljø 905 33 342
     
Benny Watne Fagleder vaktmesterkorpset 412 22 212
Torleif Eggesvik   948 42 659
Jøran Hemminghyth   970 07 495
Tor Allan Strand   918 33 560
Leif Bjørnar Olsen Vaktmester, Beiarn sykehjem 901 10 552
Roald Moldjord   915 35 494

Oppvekst og kultur

Navn Tittel Mobil
Kari-Marie Sandvik Stenmark Kommunalleder 481 60 037
Janne Berntsen Fagleder kultur 477 17 999
Marit Moldjord Flyktningskonsulent 481 19 259
Laila Gabrielsen Biblioteksjef 477 06 683

Flyktningetjenesten

Navn Tittel Mobil
Marit Moldjord Fagleder 481 19 259

 

Beiarn barnehage

Navn Tittel Kontor
Aino Sande Styrer 903 69 926
Avd. Moldjord   477 17 266
Avd. Tollå 1   902 02 790
Avd. Tollå 2   482 66 403

 

Beiarn barne- og ungdomsskole

Navn Tittel Mobil
Kari-Marie Sandvik Stenmark Kommunalleder oppvekst 481 60 037
Rita Olsen Rektor, Beiarn barne- og ungdomsskole 950 44 079
Knut Rønnåbakk Inspektør, Beiarn barne- og ungdomsskole 472 52 074
     
Beiarn barne- og ungdomsskole    
Ivar Sæther Rådgiver 917 30 453
Lærerrom   477 07 813
Rune Jørgensen Logoped 901 20 861
Lærerrom   477 17 225

 

Sosialkontoret

Navn Tittel   Mobil
Marit Moldjord Sosialkonsulent   481 19 259
Lisa Mari Vesterå Barnevernet (Saltdal)   917 55 026

 

Legetjenesten

Navn

Tittel

Telefon

Legevakt

 

116 117

Øyeblikkelig hjelp

 

113

Legekontor

 

75 56 91 00

Therese Brodersen

Helsesykepleier / folkehelsekoordinator

900 15 810

 

Fysioterapi (kontor)
Mandager – Ragnhild Fjørkenstad, 918 59 315
Onsdager – Gundelie Nøstbakken, 971 95 378
Torsdager – Renate Bugge, 416 69 419

482 93 692

 

Jordmor (kontor)

900 18 408

Helse og omsorg

Navn Tittel Telefon
Lisbeth Movik Kommunalleder 994 85 163
Anette Myrvoll Strand Sekretær 75 56 91 40
     
Beiarn sykehjem    
Elisabeth Lilleeng Virksomhetsleder 994 86 255
Avdeling somatikk   755 69 140
Avdeling Heimen   481 99 185
Leif Bjørnar Olsen Vaktmester 901 10 552
Kjøkken   481 98 974
Skjermet avdeling (Heimen)   481 99 185
     
Hjemmebasert omsorg    
Torhild Moen Andersen (PERMISJON) Virksomhetsleder (I permisjon) 905 39 379
Katrine Vold Pedersen Virksomhetsleder, stedsfortreder  977 30 624
Hjemmesykepleie   482 00 754
Hjemmesykepleien Øverbygda / kveld 970 16 342
Hjemmesykepleien Nerbygda 952 40 340
     
Linda Moen Fagleder miljøbolig 482 59 447
Morten Hammer Virksomhetsleder psykisk helse og rus 992 63 713
Kristin Hemminghytt Psykiatrisk sykepleier 909 58 744
Aktivitetssenter, hesteskoen   482 65 113