Beiarn kommune
Kommunehuset

Nedre Beiarveien 906
8110 Moldjord

Telefon:   75 56 90 00
Faks:       75 56 90 01
Mobil:      99 26 90 00
Vakttelefon teknisk:  970 10 852

E-post: post@beiarn.kommune.no