Beiarn kommune
Kommunehuset
Nedre Beiarveien 906
8110 Moldjord

Telefon:   75 56 90 00
Vakttelefon teknisk:  970 10 852

E-post: post@beiarn.kommune.no