Ordfører

Navn Tittel Mobil
Andre Kristoffersen Ordfører 416 39 765

Rådmannen og sentraladministrasjonen

 

Navn Tittel Mobil
Ole Petter Nybakk Rådmann 419 15 091
Geir Arne Solbakk Økonomisjef 915 49 710
Thore Steen Økonomikonsulent 905 39 266
  Controller, faktura 905 10 467
Elin Johannessen Næringsrådgiver - Beiarpuls 900 12 477
Hanne Krüger Eiken HR-rådgiver 955 54 268

Servicetorget - TLF 75 56 90 00

Navn Tittel Kontor Privat mobil
Karin Nordland Sekretær 477 17 881  
Anders Forstun Konsulent 477 19 966 466 75 326
Anita Selfors Sekretær 913 25 488  

IT-avdeling

Navn Stilling Kontor
Ahmed Okasha IT-sjef 990 38 255
Anita Selfors Sekretær 913 25 488
Oliver Amundsen IT-konsulent 908 86 916

Teknisk og landbruk

Navn Tittel Mobil
Frank Movik Kommunalleder 992 49 598
Freddy Olsen Leder Drift 917 94 401
Torbjørn Grimstad Ingeniør 904 05 337
Geir Hansen Prosjektleder 957 46 362
Anne Maren Wasmuth Leder Plan forvaltning 480 92 659
Kolbjørn Baadshaug Fagleder skog/utmark/miljø 906 11 579
Thomas Sørensen Fagleder Plan og miljø 905 33 342
     
Marius Christensen Aspmo Leder vaktmesterkorps 415 57 622
Torleif Eggesvik Fagarbeider 948 42 659
Jøran Hemminghyth Fagarbeider 970 07 495
Tor Allan Strand Fagarbeider 918 33 560
Stian Krekling  Fagarbeider 911 79 294
Roald Moldjord Fagarbeider 915 35 494
Tommy Rasch Fagarbeider 415 53 277

Oppvekst og kultur

Navn Tittel Mobil
Kari-Marie Sandvik Stenmark Kommunalleder 481 60 037
Marit Moldjord Flyktningskonsulent 481 19 259
Laila Gabrielsen Biblioteksjef 477 06 683
Chris Winfield Kultur- og fritidskonsulent barn og unge 477 06 717
Espen Erling Karlsen Kultur- og fritidskonsulent barn og unge 466 70 340

Flyktningetjenesten

Navn Tittel Mobil
Marit Moldjord Fagleder 481 19 259

 

Beiarn barnehage

Navn Tittel Kontor
Mai Larssen konst. Styrer 995 33 658
Avd. Moldjord   477 17 266
Avd. Tollå 1   902 02 790
Avd. Tollå 2   482 66 403

 

Beiarn barne- og ungdomsskole

Navn Tittel Mobil
Kari-Marie Sandvik Stenmark Kommunalleder oppvekst 481 60 037
Knut Rønnåbakk Rektor, Beiarn barne- og ungdomsskole 472 52 074
Ivar Sæther Inspektør, Beiarn barne- og ungdomsskole 917 30 453
     
Beiarn barne- og ungdomsskole    
Ivar Sæther Rådgiver 917 30 453
Lærerrom   477 07 813
Rune Jørgensen Logoped 901 20 861
Lærerrom   477 07 813

 

Sosialkontoret / Barnevern

Navn Tittel   Mobil
Marit Moldjord Sosialkonsulent   481 19 259
Therese Madsen Simonsen Barnevernet (Saltdal)   947 98 803

 

Legetjenesten

Navn

Tittel

Telefon

Legevakt

 

116 117

Øyeblikkelig hjelp

 

113

Legekontor

 

75 56 91 00

Therese Brodersen

Helsesykepleier / folkehelsekoordinator

900 15 810

 

Fysioterapi (kontor)
Mandager – Ragnhild Fjørkenstad, 918 59 315
Onsdager – Gundelie Nuven, 971 95 378
Torsdager – Renate Bugge, 416 69 419

 

 

Jordmor (kontor)

900 18 408

Helse og omsorg

Navn Tittel Telefon
Morten Hammer Kommunalleder 992 63 713
Anette Myrvoll Strand Sekretær 75 56 91 40
     
Beiarn sykehjem    
Elisabeth Lilleeng Virksomhetsleder 994 86 255
Avdeling somatikk   755 69 140
Avdeling Heimen   481 99 185
     
Kjøkken   481 98 974
Skjermet avdeling (Heimen)   481 99 185
     
Hjemmebasert omsorg    
Torhild Andersen-Nystad Virksomhetsleder 905 39 379
Hjemmesykepleie   482 00 754
Hjemmesykepleien Øverbygda / kveld 970 16 342
Hjemmesykepleien Nerbygda 952 40 340
     
Linda Moen Fagleder miljøbolig 482 59 447
Camilla Kristensen Virksomhetsleder psykisk helse og rus 915 71 263
Kristin Hemminghytt Psykiatrisk sykepleier 472 69 421
Aktivitetssenter, hesteskoen   482 65 113