Ordfører

Navn Tittel Mobil
     
Andre Kristoffersen Midlertidlig ordfører 416 39 765

Rådmannen og sentraladministrasjonen

 

Navn Tittel   Mobil
Ole Petter Nybakk Rådmann   419 15 091
Geir Arne Solbakk Økonomisjef   915 49 710
Thore Steen Økonomikonsulent   905 39 266
Bjørnar Brændmo Næringssjef   995 58 250
Anne Turid Brændmo Sekretær   904 10 550
Bjørn Savstad Personalkonsulent   992 27 015
Elin Johannessen Prosjektleder - Beiarpuls   900 12 477

Servicetorget - TLF 75 56 90 00

Navn Tittel Kontor Privat mobil
Karin Nordland Sekretær 477 17 881  
Anders Forstun Konsulent 477 19 966 466 75 326
Anita Selfors Sekretær 913 25 488  

IT-avdeling

Navn Stilling Kontor  
       
Ahmed Okasha IT-sjef 990 38 255  
Anita Selfors Sekretær 913 25 488  
Oliver Amundsen IT-lærling 908 86 916  

Teknisk og landbruk

Navn Tittel   Mobil
Frank Movik Kommunalleder   992 49 598
Freddy Olsen Leder Drift   917 94 401
Torbjørn Grimstad Ingeniør   904 05 337
Geir Hansen Prosjektleder   957 46 362
Anne Maren Wasmuth Leder Plan forvaltning   480 92 659
Thomas Olufsen Skrautvol Fagleder skog/utmark/miljø   906 11 579
Thomas Sørensen Fagleder Plan og miljø   905 33 342
       
       
       
Bjørnar Kristoffersen Leder vaktmesterkorpset   419 15 202
Torleif Eggesvik     948 42 659
Jøran Hemminghyth     970 07 495
Tor Allan Strand     918 33 560
Leif Bjørnar Olsen Vaktmester, Beiarn sykehjem   901 10 552
Roald Moldjord     915 35 494
Benny Watne     412 22 212

Oppvekst og kultur

Navn Tittel   Mobil
Kari-Marie Sandvik Stenmark Kommunalleder   481 60 037
Janne Berntsen Fagleder kultur   477 17 999
Marit Moldjord Flyktningskonsulent   481 19 259
Laila Gabrielsen Biblioteksjef   477 06 683
Ove Hjerde Arrangementskoordinator   477 06 717

Flyktningetjenesten

Navn Tittel   Mobil
Marit Moldjord Fagleder   481 19 259
       

 

Beiarn barnehage

Navn Tittel Kontor
Aino Sande Styrer 903 69 926
Avd. Moldjord   477 17 266
Avd. Tollå 1   902 02 790
Avd. Tollå 2   482 66 403

 

Beiarn barne- og ungdomsskole

Navn Tittel   Mobil
Kari-Marie Sandvik Stenmark Kommunalleder oppvekst   481 60 037
Knut Rønnåbakk Inspektør, Beiarn barne- og ungdomsskole   472 52 074
Rita Olsen Rektor, Beiarn barne- og ungdomsskole   950 44 079
       
Beiarn barne- og ungdomsskole      
Ivar Sæther Rådgiver   917 30 453
Lærerrom     477 07 813
Rune Jørgensen Logoped   901 20 861
Lærerrom     477 17 225

 

Sosialkontoret

Navn Tittel   Mobil
Marit Moldjord Sosialkonsulent   481 19 259
Lisa Mari Vesterå Barnevernet (Saltdal)   917 55 026
 

 

Legetjenesten

Navn

Tittel

Kontor

Mobil

Legevakt

 

116 117

 

Øyeblikkelig hjelp

 

113

 

Legekontor

 

75 56 91 00

 

 

 

 

 

Therese Brodersen

Helsesøster

 

900 15 810

 

Fysioterapi (kontor)

Mandager – Ragnhild Fjørkenstad, 918 59 315

Onsdager – Gundelie Nøstbakken, 971 95 378

Torsdager – Renate Bugge, 416 69 419

 

482 93 692
 

Jordmor (kontor)

 

900 18 408

Helse og omsorg

Navn Tittel   Mobil
Lisbeth Movik Kommunalleder   994 85 163
Wenche Steen Sekretær 75 56 91 40  
       
Beiarn sykehjem      
Elisabeth Lilleeng Virksomhetsleder   994 86 255
Avdeling somatikk     755 69 140
Avdeling Heimen     481 99 185
Leif Bjørnar Olsen Vaktmester   901 10 552
Kjøkken     481 98 974
Skjermet avdeling (Heimen)     481 99 185
       
Hjemmebasert omsorg      
Torhild Moen Andersen (PERMISJON) Virksomhetsleder (I permisjon)   905 39  379
Katrine Vold Pedersen  Virksomhetsleder, stedsfortreder    977 30 624
Hjemmesykepleie     482 00 754
Hjemmesykepleien Øverbygda / kveld   970 16 342
Hjemmesykepleien Nerbygda   952 40 340
       
Linda Moen Fagleder miljøbolig   482 59 447
Morten Hammer Virksomhetsleder psykisk helse og rus   992 63 713
Kristin Hemminghytt Psykiatrisk sykepleier   909 58 744
Aktivitetssenter, hesteskoen     482 65 113