Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
11. mai 2020 kl. 12:03

Korona informasjon

Koronatelefonen i Beiarn kommune 913 27 100​

Les mer

Informasjon fra kommunen

Her finner du generelle råd og  informasjon om det nye koronaviruset.
Nummer til koronatelefonen i Beiarn kommune er 913 27 100, åpen fra 09:00 – 15:00
koronavirus.png

Kjære alle sammen!

Nå har det vært strengt og stengt veldig lenge, og jeg regner med at det er flere enn meg som savner mer liv og røre i Beiarn. Og det blir det nok etter hvert. Nå åpner barnehage og skole for 1. til 4. klasse med strenge smittevernregler. Fysioterapeutene er tilbake med tilbud i en-til-en konsultasjoner. Nå kan også kor og korps begynne å øve sammen igjen.

luft_savjord

Beiarn helsestasjon

Helsedirektoratet har lagt føringer for helsestasjon og skolehelsetjenesten i forbindelse med koronautbruddet. Fra og med mandag 27. april gjenopprettes normal drift på Beiarn helsestasjon.

Helsestasjon

Vel overstått påske!

Påsken ble ikke slik vi er vant til, men det kommer tider etter dette, hvor vi igjen kan samles og feire slik vi har vært vant til. I dag går kommunens egen forskrift ut, men det betyr ikke at man kan gjøre hva man vil og leve som før koronatrusselen rammet oss. Vi må fremdeles være forsiktige så vi ikke blir smittet, eller smitter andre. I Beiarn har vi fremdeles ingen registrert smittede. 

Monika Sande

Videosamtale Beiarn syke- og aldershjem

Det er nå installert nettbrett til Beiarn syke- og aldershjem. Dersom man ønsker en videosamtale med noen av beboerne må man kontakte avdelingen for nærmere avtale.
Man vil da få instruks om hvordan dette kan gjøres.

2meet

Politiske møter under korona-pandemien

Politiske møter vil bli gjennomført som videokonferanse i tiden framover. Det er åpnet for utvidet bruk av fjernmøter gjennom midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19.

politiskem

Hvorfor vil ikke Beiarværingene ha besøk i påska?

Jeg er smittevernlege, kommuneoverlege og fastlege i Beiarn- og vil forsøke å forklare hvorfor vi denne påsken ikke ønsker besøk. I 21 år har jeg vært lege i Beiarn- og som samfunnsmedisiner anser jeg beboerne i bygda som «flokken min»- inspirert av avdøde Per Fugelli. Jeg ønsker at alle skal ha beste mulig helse og livskvalitet!

HKAJ

Kjære alle sammen!

Beiarn kommune var tidlig ute og satte strenge krav til hvordan vi skulle håndtere koronaviruset. Det har så langt vært effektivt. På pressekonferanse 24.mars ga Regjeringen melding om at de strenge tiltakene de har iverksatt, opprettholdes til 13.april.
Deres mål nå er å slå ned koronaviruset ved at færrest mulig skal bli smittet, og vi gjør hva vi kan for å følge deres oppfordring.
Jeg er veldig glad for at de råd og bestemmelser som kommer fra regjeringen og fra smittevernlegen og kriseledelsen i Beiarn har blitt fulgt så godt opp av Beiarns innbyggere.

kjare_alle_sammen

Til alle barn, unge, og voksne

Vi vet at det er veldig annerledes dager for dere nå, og at dette kan gjøre dere usikre, redde, ensomme eller triste.

redd
1 | 2 | 3