Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget                        
Formannskapet 31 28 20 17   12     11 16

6 27

 
Kommunestyret   13   24   19     25 30   11
Plan- og driftsutvalget                        
Valgstyret                        
Valgnemd