Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 30       15              
Formannskapet 30     3   23 15 11
21
    4   18   6   20  
Kommunestyret   22 25 24   21       2 16 17   11
Plan og ressursutvalget 30   18     5     6 23 20  
Driftsutvalget   7 28   23     29   10 20  
Valgstyret         15