Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 30       15       18 28 27  
Formannskapet 30     3   23 15 11
21
     18 28 27 11
Kommunestyret   22 25 24   21       15 16 13 11
Plan og ressursutvalget 30   18     5     6   1  20 13
Driftsutvalget   7 28   23     29   10 20  
Valgstyret         15              
Valgnemd                   28 7