Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 30       15       18 28    
Formannskapet 30     3   23 15 11
21
     18 28 27  
Kommunestyret   22 25 24   21       15 16   11
Plan og ressursutvalget 30   18     5     6   1  20  
Driftsutvalget   7 28   23     29   10 20  
Valgstyret         15              
Valgnemd                   28