Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er et samarbeidsutvalg for og med hensikt i å bedre arbeidsmiljøet på en arbeidsplass.
I et AMU sitter det med representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstakere. AMU deltar i planlegging og organisering av helse, miljø og sikkerhet(HMS)-arbeidet.
AMU kan utarbeide egne HMS-dokumenter for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeids- og læringsmiljøet.
AMU er regulert i Arbeidsmiljølovens § 7-1. Alle ansatte kan sende inn saker til AMU.

I Beiarn kommune er disse representert i AMU for 2018 – 2020:

 
Kari-Marie Sandvik Stenmark, leder       Knut Rønnåbakk
Lisbeth Movik, nestleder  Elisabeth Lilleeng
Yvonne Bell Frank Movik
Freddy Olsen Rita Olsen
Randi Aspmo  Siri Kvæl
  Leif Bjørnar Olsen
Torbjørn Grimstad Ruth Marit Trones
Hovedverneombud Tore Berntsen   Marit Kristensen

 

Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget 28.02.2020
Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget 26.11.2019
Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget 08.10.2019
Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget 13.06.2019