Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er et samarbeidsutvalg for og med hensikt i å bedre arbeidsmiljøet på en arbeidsplass.
I et AMU sitter det med representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstakere. AMU deltar i planlegging og organisering av helse, miljø og sikkerhet(HMS)-arbeidet.
AMU kan utarbeide egne HMS-dokumenter for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeids- og læringsmiljøet.
AMU er regulert i Arbeidsmiljølovens § 7-1. Alle ansatte kan sende inn saker til AMU.

I Beiarn kommune er disse representert i AMU perioden 01.01.2024 - 31.12.2025:

 
 
Medlem Vara
Kari-Marie Sandvik Stenmark, leder Mai Larssen
Frank Movik, nestleder Freddy Olsen
Elisabeth Lilleeng Morten Hammer
Hanne Krüger Eiken Geir Arne Solbakk

 

For arbeidstakersiden velges følgende representanter til AMU i perioden 01.01.2024 - 31.12.2025

Medlem Vara
Julie Kristensen Sture Moldjord

Lena Kristin Hammer

Jøran Hemminghyth

Ruth-Marit Trones Kristoffer Trones Steen
Randi Aspmo Kristine Leiråmo

 

Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget 28.02.2020
Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget 26.11.2019
Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget 08.10.2019
Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget 13.06.2019