Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er et samarbeidsutvalg for og med hensikt i å bedre arbeidsmiljøet på en arbeidsplass. I et AMU sitter det med representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstakere. AMU deltar i planlegging og organisering av helse, miljø og sikkerhet(HMS)-arbeidet. AMU kan utarbeide egne HMS-dokumenter for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeids- og læringsmiljøet. AMU er regulert i Arbeidsmiljølovens § 7-1. Alle ansatte kan sende inn saker til AMU.

I Beiarn kommune er disse representert i AMU for 2018 – 2020:

Marie Bergesen, leder                              Randi Aspmo

Torbjørn Grimstad, nestleder                   Ruth Marit Trones

Ingrid Watne Carlsen                               Leif Bjørnar Olsen

Nina Brulhart                                              Kari-Marie Sandvik Stenmark

Lisbeth Movik                                             Elisabeth Lilleeng

Freddy Olsen                                             Frank Movik

 

Hovedverneombud Tore Berntsen        Marit Kristensen

 

Møteprotokoll fra Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2019