Dødt vilt?

Dersom du finner dødt vilt i Beiarn, kan du ta kontakt med kommunen. Du kan enten ringe kommunens ettersøksjegere (tlf. 994 68 048) eller Beiarn kommune (tlf. 755 69 000), og fortelle hva du har funnet og hvor dyret ligger. Av hensyn til forvaltninga er det viktig for oss å dokumentere dødt vilt, og for eventuelle analyser av viltet.

 

Dersom du kjører på vilt eller finner påkjørt vilt, skal du merke stedet og ringe Politiet (tlf. 02800).

 

Se for øvrig disse sidene for mer informasjon:

http://www.hjortevilt.no/hjortevilt-og-trafikk/

http://www.hjortevilt.no/fallvilt/