Fristen for eksterne konsulentforetak til å komme med anbud i konkurransen for forprosjektet gikk ut 3. mars. Vurdering av anbudene er i gang og kunngjøring av hvem som får anbudet blir klart ca medio april. Åtte konsulentfirma har levert bidrag, så det blir spennende å se hvem som vinner. Rom- og funksjonsprogram skal designes av konsulentens arkitekter og entreprenører, med bakgrunn i innspill fra interessegruppene og øvrig rammeverk med krav for areal og utforming.  

Innspill sendes skriftlig til post@beiarn.kommune.no
Fristen for innspill er satt til 28. mars.