Andre Kristoffersen
Ordfører
Andre Kristoffersen
Rådmann Ole Petter Nybakk
Rådmann
Ole Petter Nybakk
Økonomisjef Geir Arne Solbakk
Økonomisjef
Geir Arne Solbakk
     
Kommunalleder Frank Movik
Kommunalleder Teknisk og landbruk
Frank Movik
Kommunalleder Kari-Marie Sandvik Stenmark
Kommunalleder Oppvekst og kultur
Kari-Marie Sandvik Stenmark
konst.
Kommunalleder Helse og omsorg
Morten Hammer